4ks-strategy-logo-001

4Ks Strategy -ohjelma on ylimmän johdon esitysjärjestelmä, jonka avulla voidaan kvantifioida ja priorisoida riskit, joka helpottaa johdon päätöksen tekoa.

4Ks Strategy on ohjelma liiketoiminnan strategisen tason riskienhallintaan. Ohjelman avulla voidaan kartoittaa, analysoida, esittää ja arvioida liiketoiminnan riskejä. Strategy ohjelma on suunnattu laajan operatiivisen johtamisen ja toiminnan omaaville organisaatioille, joilla on tarve määrittää toimintaan liittyvien riskien suuruudet suhteessa riskinkantokykyyn.

4Ks Strategy -ohjelmassa riskit priorisoidaan ja niiden vaikutukset kvantifioidaan euromääräiseksi, jolloin organisaation johdon on helpompi määrittää riskien vaikutus suhteessa riskinkantokykyyn.

  • Laitteistovaatimukset: tietokone, www-selain
  • Saatavissa myös: osana ERM-ohjelmistokokonaisuutta