4ks-expert-logo-001

4Ks Expert -ohjelma on operatiivisen johdon sovellus, jonka avulla kartoitetaan, analysoidaan ja toteutetaan toimenpidesuunnitelmat toimintaan liittyvien riskien torjumiseksi ja sisäisen valvonnan esiin nostaminen ongelmien korjaamiseksi.

4Ks Expert -ohjelma on operatiivisen johdon riskienhallinnan työväline. Ohjelmassa riskit kartoitetaan, analysoidaan ja niille määritellään toimenpiteet. Toimenpiteiden toteutusta ja vaikutusta voidaan seurata. Sisäisen valvonnan auditoinnit ja operatiivisen johdon omat havainnot dokumentoidaan ja käsitellään omina toimenpiteinään. Kriittiset riskit ja/tai ongelmat voidaan siirtää ylimmän johdon käsiteltäviksi, mikäli operatiivisen johdon edellytykset korjaavan toimenpiteen toteuttamiseksi eivät täyty.

  • Laitteistovaatimukset: tietokone, www-selain
  • Saatavissa myös: osana ERM-ohjelmistokokonaisuutta