4ks-erm-logo-001

4Ks ERM -ohjelmistokokonaisuus muodostuu kolmesta itsenäisestä ohjelmasta organisaation johtamisen eri toimintatasoille. 4Ks ERM ohjelmistossa on huomioitu Coso ERM ja ISO 31000 viitekehykset. 4Ks ERM ohjelmisto mahdollistaa teoreettisten viitekehysten toteuttamisen käytännön ratkaisuissa ja kehittää organisaation riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tehokkuutta.

4Ks ERM ohjelmisto sisältää:

Strategy -ohjelma on ylimmän johdon esitysjärjestelmä, jonka avulla voidaan kvantifioida ja priorisoida riskit, joka helpottaa johdon päätöksen tekoa.

Expert -ohjelma on operatiivisen johdon sovellus, jonka avulla kartoitetaan, analysoidaan ja toteutetaan toimenpidesuunnitelmat toimintaan liittyvien riskien torjumiseksi ja sisäisen valvonnan esiin nostaminen ongelmien korjaamiseksi.

Incident -ohjelma on turvallisuushavaintojen ilmoittamisen ja hallinnan työväline, jonka avulla henkilöstö voi lähettää turvallisuuteen liittyviä havaintoja sekä toimintaan ja turvallisuuteen liittyviä ideoita esimiehille. Esimiehen käytössä olevan Web -käyttöliittymän avulla seurataan turvallisuusuhkien kertymiä sekä toteutetaan korjaavien toimenpiteiden suunnittelu.

  • Sisältää ohjelmat: Strategy, Expert, Incident
  • Laitteistovaatimukset: tietokone, www-selain, Android™- tai iOS-älylaitteita